ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಪೃಕೃತಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಜು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿವಿನ ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. MT ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.MT1.jpg PHOTO : NEAR RIPPONPET, HOSANAGARA ROAD

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s